آموزش برنامه نویسی
خانه مقالات HTML تفاوت بین تگ، عنصر و صفت در HTML با مثال

تفاوت بین تگ، عنصر و صفت در HTML با مثال

نویسنده روح الله حسینی

Tags: تگ‌ها بخش‌های آغازین و پایانی عناصر HTML را تشکیل می‌دهند. تگ‌ها با علامت > شروع و با علامت < خاتمه پیدا می‌کنند. به چیزی که بین <> نوشته می‌شود تگ می‌گویند. مثال:

 

Elements: عناصر هرچه که بین تگ‌های HTML وجود دارد را محصور می‌کنند. عنصرها ساختار و قالب بندی مشخصی دارند. به طور کلی شامل یک تگ آغازین، محتوا و یک تگ پایانی هستند. مثال:

  در مثال بالا <b> تگ آغازین و <b/> تگ پایانی را تشکیل می‌دهد.

 

Attributes: صفات به منظور تعیین خاصیت‌های عنصرهای HTML استفاده می‌شوند. آن‌ها همیشه باید در تگ آغازین عنصر قرار گیرند. این خاصیت‌ها به طور کلی ظاهر و عملکرد عنصرها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثال:

 

تگ‌های HTMLعناصر HTMLصفات HTML
تگ‌ها در HTML وظیفه نگه‌داری عناصر را دارند.عناصر HTML محتوا را احاطه می‌کنند.از صفات HTML برای توصیف خواص جزعی عناصر استفاده می‌کنیم.
هر تگ HTML با یک > شروع و با یک < به پایان می‌رسد.هرآنچه بین تگ‌های HTML جای‌گذاری شده است را عنصر می‌گویند.صفات HTML را تنها در تگ آغازین قرار می‌دهیم.
تگ‌های HTML تقریبا مانند کلیدواژگانی هستند که هر کدام معنا و مفهوم خودشان را دارند.عناصر HTML محتوای کلی را مشخص می‌کنند.صفات HTML خواص اضافی و متنوعی را در عناصر به وجود می‌آورند.

منبع
Tags vs Elements vs Attributes in HTML – geeksforgeeks.org

کامنت بگذارید